HDBaseT矩陣切換器

具有預先配置輸出入數量的 HDBaseT® 矩陣切換器,可設置數個輸入和輸出切換

Found Products
Export CSV

VS-62DT

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • HDBaseT
 • 4K/60 UHD (4:2:0)

6x2 4K60 4:2:0 HDMI / HDBaseT長距離PoE矩陣切換器

See Product Page

输入:

 • 6 HDMI 4K60 4:2:0

输出:

 • 1 HDMI 4K60 4:2:0
  1 HDBT
  2 Stereo (B)

VS-44DT

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • HDBaseT

4x4 4K60 4:2:0 HDMI/HDBaseT範圍擴展PoE矩陣切換器

See Product Page

输入:

 • 4 HDMI 4K60 4:2:0
  4 IR

输出:

 • 2 HDMI 4K60 4:2:0
  4 HDBT 1.0 Extended Reach
  4 IR

VS-88DT

 • HDMI
 • HDCP Compliant
 • HDBaseT

8x8 HDMI到HDMI或HDBaseT矩陣切換器

See Product Page

输入:

 • 8 HDMI
  9 IR

输出:

 • 8 HDMI
  8 HDBT
  9 IR

HDBT7-OUT2-F34-M

 • HDCP Compliant
 • HDBaseT
 • 4K/60 UHD (4:2:0)

在長距離HDBaseT上的雙通道4K60 4:2:0 HDMI輸出卡

See Product Page

输入:

输出:

 • 2 HDBT
  2 RS-232
  2 IR

KIT-500

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • HDBaseT
 • 4K/60 UHD (4:2:0)

5x2 4K60 USB–C/HDMI 延长器/矩阵套件带图像解析度转换

See Product Page

输入:

 • 2 USB-C
  3 HDMI 4K60 4:4:4
  1 Mic
  1 Stereo (U)

输出:

 • 1 HDMI 4K60 4:4:4
  2 Stereo (B)
  Ports:
  -2 USB-B
  -5 USB-A
  -1 Ethernet
  -2 RS-232 Control
  -2 RS-232 Data
  -1 Relay
  -2 CClosure