HDMI 스위처

입력 신호 중 하나를 단일 HDMI® 출력으로 전환하는 다수의 입력을 갖는 스위처

Found Products
Export CSV

VS-211H2

 • HDMI
 • HDCP Compliant
 • 4K/60 UHD (4:2:0)
 • 4K/60 UHD (4:4:4)
 • HDCP 2.2 Compatible

2x1 4K HDR 및 HDCP2.2 지원 HDMI 자동스위처

See Product Page

입력:

 • 2 HDMI 4K60 4:4:4

출력:

 • 1 HDMI 4K60 4:4:4

VS-411X

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45

4x1 4K HDR HDMI Auto Switcher

See Product Page

입력:

 • 4 HDMI 4K60 4:4:4

출력:

 • 1 HDMI 4K60 4:4:4
  1 Stereo (U)
  Ports:
  7 CClosure

VP-427UHD

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • HDBaseT
 • 4K/60 UHD (4:2:0)

4K HDBT Receiver / Scaler Tool with HDBaseT and HDMI Inputs

See Product Page

입력:

 • 1 HDBT
  1 HDMI 4K60 4:2:0

출력:

 • HDMI 4K60 4:2:0
  1 Stereo (B)
  1 S/PDIF
  Ports:
  -1 IR
  -1 RS-232
  -1 Ethernet

VS-211X

 • HDMI

2x1 4K HDR HDMI Auto Switcher

See Product Page

입력:

 • 2 HDMI 4K60 4:4:4

출력:

 • 1 HDMI 4K60 4:4:4
  1 Stereo (U)
  1 CClosure
  USB-Micro

SWT3-41-H

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • 4K/60 UHD (4:4:4)

4x1 4K60 HDMI Switcher

See Product Page

입력:

 • 4 HDMI 4K60 4:4:4

출력:

 • 1 HDMI 4K60 4:4:4
  1 Stereo (B)
  Ports:
  1 RS-232
  6 GPIO
  1 LAN+PoE

SWT3-21-H

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • 4K/60 UHD (4:4:4)

2x1 4K60 HDMI Switcher

See Product Page

입력:

 • 2 HDMI 4K60 4:4:4

출력:

 • 1 HDMI 4K60 4:4:4
  1 Stereo (B)
  Ports:
  1 RS-232
  6 GPIO
  1 LAN+PoE

VS-211XS

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • 4K/60 UHD (4:4:4)

2x1 4K HDR HDMI Intelligent Auto Switcher

See Product Page

입력:

 • 2 HDMI 4K60 4:4:4

출력:

 • 1 HDMI 4K60 4:4:4
  1 Stereo (B)
  Ports:
  1 RS-232
  1 CClosure
  1 Ethernet

WP-211X

 • HDMI
 • 4K/60 UHD (4:4:4)

2x1 4K HDR HDMI Wall−Plate Auto Switcher

See Product Page

입력:

 • 2 HDMI 4K60 4:4:4

출력:

 • 1 HDMI 4K60 4:4:4
  1 Stereo (U)

VS-411XS

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • 4K/60 UHD (4:4:4)

4x1 4K HDR HDMI Intelligent Auto Switcher

See Product Page

입력:

 • 4 HDMI 4K60 4:4:4

출력:

 • 1 HDMI 4K60 4:4:4
  1 Stereo (B)
  Ports:
  1 RS-232
  1 CClosure
  1 Ethernet